Sport u MO i VS
Sport u MO i VS
 
 
 

O NAMA

 
Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd je vojna zdravstvena ustanova namenjena za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, formirana 09. juna 1992. godine Naredbom Načelnika Generalštaba. CVMU Beograd je sanitetska ustanova koja zdravstveno zbrinjava sve kategorije vojnih osiguranika i sanitetski obezbeđuje jedinice i ustanove u garnizonu Beograd, kao i veliki broj garnizona u Republici Srbiji. Takođe, obavlja sve vrste pregleda i specijalističke ocene sposobnosti PVL, vojnih obveznika, regruta i kandidata za prijem u PVS u VS. CVMU Beograd čine: Uprava, Vojnomedicinski centar- Karaburma, Vojnomedicinski centar- Novi Beograd, Vojnomedicinski centar- Slavija, Vojnomedicinski centar- hitne pomoći, Centar za preventivnu medicinsku zaštitu i Logistički vod. Ustanove koje čine CVMU Beograd nalaze se na 9 lokacija u Beogradu. Cilj objedinjavanja i stvaranja velike sanitetske ustanove proistekao je iz potrebe da se na teritoriji velikog grada, gde se nalazi veliki broj vojnih osiguranika, stvore uslovi za što lakši manevar sanitetskim kadrom i materijalnim sredstvima u cilju izvršenja namenskih zadataka. Imperativ navedenih činjenica je blagovremeno lečenje bolesnika kao i sprečavanje nastanka oboljenja. Centar u celini, pored zdravstvenog zbrinjavanja i osiguranja, pruža i preventivnu medicinsku zaštitu, pri čemu zona odgovornosti CPMZ pokriva dve trećine teritorije Republike Srbije.

CENTRI

Vojnomedicinski centar Karaburma

Vojnomedicinski centar Karaburma

DETALJNIJE
Vojnomedicinski centar Novi Beograd

Vojnomedicinski centar Novi Beograd

DETALJNIJE
Vojnomedicinski centar Slavija

Vojnomedicinski centar Slavija

DETALJNIJE
Vojnomedicinski centar hitne pomoći

Vojnomedicinski centar hitne pomoći

DETALJNIJE
Centar za preventivnu medicinsku zaštitu

Centar za preventivnu medicinsku zaštitu

DETALJNIJE