КонтактУправа ЦВМУ Београд
Адреса: Пастерова 3 11000 Београд
е-mail: cvmu.beograd@mod.gov.rs
Управник пк др Бранко Илић
Контакт телефон: 011/3651-784
Радно време:
07.30-15.30
(субота и недеља нерадни дани)
 
Помоћник управника за лечење
Контакт телефон: 011/3203-523
 
главни медицински техничар
зс Милан Пуцаревић
Контакт телефон: 011/3203-497
 
Одсек за оперативне послове
начелник пп Владан Живковић
Контакт телефон: 011/3608-298
 
Одељење за људске ресурсе
начелник 
Контакт телефон: 011/3203-565
 
Одељење за логистику
ВД начелника мј Игор Ђорић
Контакт телефон: 011/3201-724
 
Група за финансије
начелник кп 
Контакт телефон: 011/3201-442
 
 
-------------
Војномедицински центар- Карабурма
Адреса: Северни булевар 1 11000 Београд
Управник пп др Милан Младеновић
Контакт телефон: 011/3205-012
Радно време:
07.30-15.30
(субота и недеља нерадни дани)
 
Главни медицински техничар
ЦЛ Биљана Ћеха
Контакт телефон: 011/3205-013
 
Служба опште медицинске помоћи
Начелник ЦЛ др Славица Стевановић
 
Станица стоматолошке помоћи
Начелник ЦЛ др Ђорђе Ђорђевић
 
Специјалистички кабинети:
 
Кабинет за хируршке болести
Начелник мј др Данило Кнежевић
 
Кабинет за болести ува, грла и носа
ВД начелника ЦЛ др Татјана Попов
 
Кабинет за очне болести
Начелник пп др Ђорђе Радуловић
 
Кабинет за гинекологију са
саветовалиштем
Начелник ЦЛ др Мирјана Косанић- Чучковић
 
Кабинет за физикалну медицину
и рехабилитацију
Начелник ЦЛ др Радица Драгојловић- Ружичић
 
Кабинет за интерне болести
Начелник ЦЛ др Весна Дашић
 
Кабинет за хируршке болести
Начелник мј др Данило Кнежевић
 
Кабинет за кардиологију
Начелник /
 
Кабинет за неуропсихијатријске болести
Начелник ЦЛ др Љиљана Пејовић- Вукелић
 
Кабинет за плућне болести и туберкулозу
Начелник ЦЛ др  Виолета Терзић
 
Кабинет за кожне и полне болести

 
Кабинет за радиологију
Начелник ЦЛ др Зорица Крејовић
 
Кабинет медицине рада
Начелник ЦЛ др Мирела Ракар- Андрић
 
Лабораторија
Начелник ЦЛ др Данијела Радић
 
----------------------
 
Војномедицински центар- Нови Београд
Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 48
11000 Београд
Управник пп др Звонко Живаљевић

Радно време:
07.30-20.00 радним данима
(суботом 08.00-18.00 службе опште
и стоматолошке помоћи)
 
Главни медицински техничар
ЦЛ Мирјана Тасић
Контакт телефон: 011/3205-520
 
Служба опште медицинске помоћи
Начелник пп др Жељко Кукобат
Контакт телефон: 011/3205-502
                               011/3111-592
 
Служба стоматолошке помоћи
Начелник пп др Слободан Радовић
Контакт телефон: 011/3205-538
 
 
Специјалистички кабинети:
 
Кабинет за хируршке болести
Начелник пп др Предраг Вујовић
 
Кабинет за болести ува, грла и носа
Начелник мј др Ненад Младеновић
 
Кабинет за очне болести
ВД начелника ЦЛ  др Дијана Дринчић
 
Кабинет за урологију
Начелник
 
Кабинет за гинекологију са
саветовалиштем
Начелник пп др Милан Павловић
 
Интернистички кабинет
Начелник пп др Зоран Стошић
 
Кабинет за неуропсихијатријске болести
Начелник мј др Ненад Милојковић
 
Кабинет за радиологију
Начелник пп др Саша Иванчевић
 
Кабинет за физикалну медицину
и рехабилитацију
Начелник пп др Предраг Радоњић
 
Кабинет за кожне и полне болести
Начелник ЦЛ др Даница Милобратовић
 
Кабинет за дечије болести
Начелник ЦЛ др Мирослава Вукашиновић-
Драгишић
 
Лабораторија
Начелник ЦЛ Весна Кантар
Контакт телефон: 011/3205-546
 
Амбуланта "Бежанија"
Адреса: Марка Челебоновића 9
11000 Београд
Управник ЦЛ др Асја Поповић
Контакт телефон: 011/2150-738
Радно време:
07.30-15.30 радним данима
 
----------------------------
Војномедицински центар- Славија
Адреса: Пастерова 3 11000 Београд
ВД управника ЦЛ др Снежана Стојковић
Контакт телефон: 011/3203-309
Радно време:
07.30-20.00 радним данима
(суботом и недељом 08.00-18.00 дежурна
служба опште медицинске помоћи)
 
Главни медицински техничар
ЦЛ Зорица Митровић
Контакт телефон: 011/3203-556
 
Служба опште медицинске помоћи
Начелник ЦЛ др Снежана Стојковић
Контакт телефон: 011/3203-322
 
Телефон за заказивање прегледа:
011/3203-322
011/3201-867
 
Служба стоматолошке помоћи
Начелник мј др Ненад Симеуновић
 
Специјалистички кабинети:
 
Кабинет за интерне болести
Начелник ЦЛ др Вјекослава Михајловић
 
Кабинет за кожне и полне болести
Начелник ЦЛ др Љиљана Топић
 
Нижа Војно лекарска комисија
оператер за обраду и унос података
ЦЛМарјана Давидовић
Контакт телефон: 011/3203-309
 
Лабораторија
ВД руководиоца ЦЛ Анита Ђорђевић
Контакт телефон: 011/3203-333
 
Амбуланта "Церак"
Адреса: Церова 1 11000 Београд
Управник ЦЛ ​др Биљана Веиновић
Контакт телефон: 011/2051-101
Радно време:
07.30-14.30 радним данима (општа медицина)
07.30-15.30 радним данима (стоматолошка служба)
 
Телефон за заказивање прегледа:
011/2513-870
 
Амбуланта "Бањица"
Адреса: Незнаног јунака 40а 11000 Београд
Управник мј др Братислав Ђорђев
Контакт телефон: 011/3603-854
Радно време:
07.30-14.30 радним данима (општа медицина)
07.30-15.30 радним данима (стоматолошка служба)
Телефон за заказивање прегледа:
011/3603-854
 
Амбуланта "Војна академија"
Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма 33
11000 Београд
Управник мј др Жарко Перишић
Контакт телефон: 011/3608-295
Радно време:
07.30-14.30 радним данима (општа медицина)
07.30-15.30 радним данима (стоматолошка служба)
 
Амбуланта "Војна гимназија"
Адреса: Хумска 22
11000 Београд
Управник ЦЛ др Љиљана Ђурић
Контакт телефон: 011/3608-903
Радно време:
07.00-15.00 радним данима
 
--------------------
Војномедицински центар- хитне помоћи
Адреса: Светозара Марковића 72 11000 Београд
Телефон за хитне позиве: 1976
Контакт телефон: 011/3201-143
Управник мј др Бојан Јовановић
Радно време:
00.00-24.00 теренска хитна служба
07.00-15.00 радним данима (Одељење за кућно
Лечење)
 
Главни медицински техничар
зс Никола Лукић
Контакт телефон: 011/3201-801
 
Одељење за хитну медицинску помоћ
Начелник ЦЛ др Жаклина Кукањац
Контакт телефон: 011/3201-790
 
Одељење за кућно лечење
Начелник ЦЛ др Невена Рангелова
Контакт телефон: 011/3201-901
 
Одељење за транспорт
Командир зс Драган Галић
 
------------------
Центар за превентивну медицинску заштиту
Адреса: Гардијска бб 11000 Београд
Контакт телефон: 011/2064-088
Начелник пп др Никола Инђић
Радно време:
07.30-15.30 радним данима
 
------------------
Логистички вод
Адреса: Северни булевар 1 11000 Београд
Контакт телефон: 011/3205-326
Командир кп Далибор Павловић
Радно време:
07.30-15.30 радним данима