Центар војномедицинских установа БеоградЦентар војномедицинских установа Београд је војна здравствена установа намењена за примарну и секундарну здравствену заштиту, формирана 09. јуна 1992. године Наредбом Начелника Генералштаба.

ЦВМУ Београд је санитетска установа која здравствено збрињава све категорије војних осигураника и санитетски обезбеђује јединице и установе у гарнизону Београд, као и велики број гарнизона у Републици Србији. Такође, обавља све врсте прегледа и специјалистичке оцене способности ПВЛ, војних обвезника, регрута и кандидата за пријем у ПВС у ВС.

ЦВМУ Београд чине: Управа, Војномедицински центар- Карабурма, Војномедицински центар- Нови Београд, Војномедицински центар- Славија,  Војномедицински центар- хитне помоћи, Центар за превентивну медицинску заштиту и Логистички вод. Установе које чине ЦВМУ Београд налазе се на 9 локација у Београду.

Циљ обједињавања и стварања велике санитетске установе проистекао је из потребе да се на територији великог града, где се налази велики број војних осигураника, створе услови за што лакши маневар санитетским кадром и материјалним средствима у циљу извршења наменских задатака. Императив наведених чињеница је благовремено лечење болесника као и спречавање настанка обољења.

Центар у целини, поред здравственог збрињавања и осигурања, пружа и превентивну медицинску заштиту, при чему зона одговорности ЦПМЗ покрива две трећине територије Републике Србије.
 
Управа ЦВМУ Београд
Адреса: Пастерова 3 11000 Београд
е-mail: cvmu.beograd@mod.gov.rs
Управник пк др сци.мед. Жарко Мићовић
Контакт телефон: 011/3651-784
Радно време:
07.30-15.30
(субота и недеља нерадни дани)
 
Помоћник управника за лечење
др Жаклина Кукањац
Контакт телефон: 011/3203-523
 
главни медицински техничар
зс Милан Пуцаревић
Контакт телефон: 011/3203-356
 
Одсек за оперативне послове
начелник пп Владан Живковић
Контакт телефон: 011/3608-298
 
Одељење за људске ресурсе
начелник кк Иван Коцић
Контакт телефон: 011/3203-565
 
Одељење за логистику

Контакт телефон: 011/3201-724
 
Одсек за финансије
начелник кп Срећко Стојилков
Контакт телефон: 011/3201-442

 
ДЕЛОКРУГ РАДА И НАДЛЕЖНОСТИ ЦЕНТРА ВОЈНОМЕДИЦИНСКИХ УСТАНОВА БЕОГРАД
 
Центар војномедицинских установа Београд обавља послове који се односе на:
 • извршавање примарне и делом секундарне здравствене заштите и санитетске подршке војних осигураника и осигураника свих категорија који остварују право на пружање услуга;
 • спровођење мера примарне и секундарне превентивне медицинске заштите (организовање и провођење хигијенско-профилактичких и противепидемијских мера и неке елементе медицинске радиолошко-биолошко-хемијске заштите);
 • збрињавање повређених и оболелих пружањем опште, специјалистичке и субспецијалистичке помоћи, стационарне опште и специјалистичке медицинске помоћи;
 • хитне медицинске помоћи на месту повређивања, односно оболевања, кроз хитан и неодложни вид медицинске помоћи;
 • транспорт повређених и оболелих санитетским м/в од места оболевања или повређивања ниже медицинске установе или етапе до здравствене установе вишег нивоа;
 • санитетску подршку активности јединица и установа Војске Србије и организацијских делова Министарства одбране;  организује и спроводи санитетску статистичко - информатичку делатност прикупљањем података о здравственом стању припадника Војске Србије и Министарства одбране;
 • спроводи и врши контролу спровођења дезинфекције, дезинсекције и дератизације у јединицама и установама МО и ВС;
 • санитетско снабдевање потрошним и непотрошним санитетским средствима; реализацију програма континуиране медицинске едукације;
 • оспособљавање припадника Центра војномедицинских установа Београд свих категорија; организује и реализује логистичку подршку за јединице органског састава и ослоњене саставе по шеми логистичке подршке кроз развијене логистичке функције:
 • снабдевања, одржавања, опште логистике, транспорта и инфраструктуре;
 • организовање службе обезбеђења објеката, покретних ствари и људства, унутрашње службе, живота и рада, смештаја и реда.

Организациона шема

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograds - Organizaciona shema