КонтактУправа ЦВМУ Београд
Адреса: Пастерова 3 11000 Београд
е-mail: cvmu.beograd@mod.gov.rs
Управник пк др сци. мед. Жарко Мићовић
Контакт телефон: 011/3651-784
Радно време:
07.30-15.30
(субота и недеља нерадни дани)
 
Помоћник управника за лечење
др Жаклина Кукањац
Контакт телефон: 011/3203-523
 
главни медицински техничар
зс Милан Пуцаревић
Контакт телефон: 011/3203-356
 
Одсек за оперативне послове
начелник пп Владан Живковић
Контакт телефон: 011/3608-298
 
Одељење за људске ресурсе
начелник кк Иван Коцић
Контакт телефон: 011/3608-298
 
Одељење за логистику

Контакт телефон: 011/3201-724
 
Група за финансије
начелник кIk Срећко Стојилков
Контакт телефон: 011/3201-442
 
 
-------------
Војномедицински центар- Карабурма
Адреса: Северни булевар 1 11000 Београд
Управник пп др Данило Кнежевић
Контакт телефон: 011/3205-012
Радно време:
07.30-15.30
(субота и недеља нерадни дани)
 
Главни медицински техничар
ЦЛ Биљана Ћеха
Контакт телефон: 011/3205-013
 
Служба опште медицинске помоћи
Начелник ЦЛ др Славица Стевановић
Контакт телефон: 011/3205-280
 
Станица стоматолошке помоћи
Начелник ЦЛ др Ања Црљеница
Контакт телефон: 011/3205-279
 
Специјалистички кабинети:
 
Кабинет за хируршке болести
Начелник 
Контакт телефон: 011/3205-313
                               011/3205-314
 
Кабинет за болести ува, грла и носа
ВД начелника ЦЛ др Татјана Богојевић
Контакт телефон: 011/3205-320
 
Кабинет за очне болести
Начелник пп др Ђорђе Радуловић
Контакт телефон: 011/3205-254
 
Кабинет за гинекологију са
саветовалиштем
Начелник
Контакт телефон: 011/3205-059
 
Кабинет за физикалну медицину
и рехабилитацију
Начелник ЦЛ др Радица Драгојловић- Ружичић
Контакт телефон: 011/3205-273
 
Кабинет за интерне болести
Начелник ЦЛ др Весна Дашић
Контакт телефон: 011/3205-266
                               011/3205-265
 
Кабинет за хируршке болести
Начелник 
 
Кабинет за кардиологију
Начелник /
 
Кабинет за неуропсихијатријске болести
Начелник ЦЛ др Љиљана Пејовић- Вукелић
Контакт телефон: 011/3205-224
 
Кабинет за плућне болести и туберкулозу
Начелник ЦЛ др  Виолета Терзић
Контакт телефон: 011/3205-241
 
Кабинет за кожне и полне болести
Начелник ЦЛ др Љубица Јевремовић-Јовичић
Контакт телефон: 011/3205-278

 
Кабинет за радиологију
Начелник ЦЛ др Зорица Крејовић
Контакт телефон: 011/3205-297
 
Кабинет медицине рада
Начелник ЦЛ др Мирела Ракар- Андрић
Контакт телефон: 011/3205-262
 
Лабораторија
Начелник ЦЛ Биљана Цокић
Контакт телефон: 011/3205-269

----------------------
 
Војномедицински центар- Нови Београд
Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 48
11000 Београд
Управник пп др Звонко Живаљевић
Контакт телефон: 011/3205-501
                               011/3111-012

Радно време:
07.30-20.00 радним данима
(суботом 08.00-18.00 службе опште
и стоматолошке помоћи)
 
Главни медицински техничар
ЦЛ Мирјана Тасић
Контакт телефон: 011/3205-521
 
Служба опште медицинске помоћи
Координатор др Јасна Спасојевић
Контакт телефон: 011/3205-502
                               011/3111-592
 
Служба стоматолошке помоћи
Начелник пп др Слободан Радовић
Контакт телефон: 011/3205-538
 
 
Специјалистички кабинети:
 
Кабинет за хируршке болести
Начелник 
 
Кабинет за болести ува, грла и носа
Начелник пп др Ненад Младеновић
Контакт телефон: 011/3205-571
 
Кабинет за очне болести
ВД начелника ЦЛ  др Дијана Дринчић
Контакт телефон: 011/3205-540
 
Кабинет за урологију
Начелник
Контакт телефон: 011/3205-530
 
Кабинет за гинекологију са
саветовалиштем
др Данијела Миленковић
Контакт телефон: 011/3205-578
 
Интернистички кабинет
др Драгана Елез-Вуковић
Контакт телефон: 011/3205-542
 
Кабинет за неуропсихијатријске болести
Начелник 
Контакт телефон: 011/3205-530
 
Кабинет за радиологију
Начелник пп др Саша Иванчевић
Контакт телефон: 011/3205-572
 
Кабинет за физикалну медицину
и рехабилитацију
Начелник пп др Предраг Радоњић
Kontakt telefon: 011/270-410
 
Кабинет за кожне и полне болести
Начелник ЦЛ др Јелена Божић
Контакт телефон: 011/3205-579
 
Кабинет за дечије болести
Информације
Контакт телефон: 011/3205-565
 
Лабораторија
Начелник ЦЛ Весна Кантар
Контакт телефон: 011/3205-577
 
Амбуланта "Бежанија"
Адреса: Марка Челебоновића 9
11000 Београд
Управник ЦЛ др Асја Поповић
Контакт телефон: 011/2150-738
Радно време:
07.30-15.30 радним данима
 
----------------------------
Војномедицински центар- Славија
Адреса: Пастерова 3 11000 Београд
Управник пп др Бојан Јовановић
Контакт телефон: 011/3201-532
Радно време:
07.30-20.00 радним данима
(суботом и недељом 08.00-18.00 дежурна
служба опште медицинске помоћи)
 
Главни медицински техничар
ЦЛ Зорица Митровић
Контакт телефон: 011/3203-556
 
Служба опште медицинске помоћи
Начелник ЦЛ др Снежана Стојковић
Контакт телефон: 011/3203-322
 
Телефон за заказивање прегледа:
011/3203-322
011/3201-867
 
Служба стоматолошке помоћи
Начелник 
Контакт телефон: 011/3201-504
 
Специјалистички кабинети:
 
Кабинет за интерне болести
Начелник ЦЛ др Вјекослава Михајловић
Контакт телефон: 011/3203-304
 
Кабинет за кожне и полне болести
Начелник ЦЛ др Зорица Перић-Хајзлер
Контакт телефон: 011/3203-402
 
Нижа Војно лекарска комисија
оператер за обраду и унос података
ЦЛ Данијела Дубоњац
Контакт телефон: 011/3203-309
 
Лабораторија
ЦЛ Катарина Стојановић
Контакт телефон: 011/3203-333
 
Амбуланта "Церак"
Адреса: Церова 1 11000 Београд
Управник ЦЛ ​др Биљана Веиновић
Контакт телефон: 011/2051-101
Радно време:
07.30-14.30 радним данима (општа медицина)
07.30-15.30 радним данима (стоматолошка служба)
 
Телефон за заказивање прегледа:
011/2513-870
 
Амбуланта "Бањица"
Адреса: Незнаног јунака 40а 11000 Београд
Управник мј др Братислав Ђорђев
Контакт телефон: 011/3603-854
Радно време:
07.30-14.30 радним данима (општа медицина)
07.30-15.30 радним данима (стоматолошка служба)
Телефон за заказивање прегледа:
011/3603-854
 

--------------------
Војномедицински центар- хитне помоћи
Адреса: Светозара Марковића 72 11000 Београд
Телефон за хитне позиве: 1976
Контакт телефон: 011/3201-143
Управник пп др Жељко Кукобат
Радно време:
00.00-24.00 теренска хитна служба
07.00-15.00 радним данима (Одељење за кућно
Лечење)
 
Главни медицински техничар
зс Никола Лукић
Контакт телефон: 011/3201-801
 
Одељење за хитну медицинску помоћ
Начелник ЦЛ др Оливера Петровић
Контакт телефон: 011/3201-790
 
Одељење за кућно лечење
Начелник ЦЛ др Невена Рангелова
Контакт телефон: 011/3201-901
 
Одељење за транспорт
Командир зс Драган Галић
Контакт телефон: 011/3203-535
 
------------------
Центар за превентивну медицинску заштиту
Адреса: Гардијска бб 11000 Београд
Контакт телефон: 011/2064-141
Начелник ЦЛ др Данијела Кошанин
Радно време:
07.30-15.30 радним данима
 
------------------
Логистички вод
Адреса: Северни булевар 1 11000 Београд
Контакт телефон: 011/3205-326
Командир пт Ненад Стајић
Радно време:
07.30-15.30 радним данима