26.09.2018

Бесплатни специјалистички лекарски прегледи грађана у ЦВМУ-БеоградБЕСПЛАТНИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ ГРАЂАНА У ЦВМУ БЕОГРАД
(ВМЦ-Нови Београд, ВМЦ-Карабурма, Гарнизон Краљево и ВМЦ Славија- Амбуланта Церак)
НАЗИВ УСТАНОВЕ/ДАТУМ БРОЈ ПАЦИЈЕНАТА ДИЈАГНОСТИЧКО-ТЕРАПЕУТСКЕ ПРОЦЕДУРЕ (лаб,РТГ,УЗ...)
ВМЦ-Нови Београд
(18.11.2017год)
375 107
ВМЦ-Карабурма
(25.11.2017год)
146 100
Гарнизон Краљево
(03.02.2018)
239 118
Амбуланта Церак
(24.02.2018)
294 141
ВМЦ- Карабурма
(29.07.2018)
292 178
УКУПНО 1346 644