25.03.2019

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈАДана 29.03.2019. године Удружење медицинских сестара, техничара и бабица здравствених установа Београд организује предавање са решавањем теста које ће се одржати у ВМЦ Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.48, Нови Београд са почетком у 11,00 часова са темом:
  • Употреба аутологних хемопродуката у мирнодопским условима, у ванредним ситуацијама и у рату - предавач ће бити проф. др сци мед. Братислав Станковић.
Стручни састанак је акредитовао Здравствени Савет Србије (Број одлуке: 153-02-449/2019-01 од 04.03.2019. године Број акредитације Д-1-132/19).
Предавање је акредитовано за лекаре, медицинске сестре-техничаре и здравствене техничаре, а слушаоци остварују по 5 бодова.