08.04.2019

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈАДана 16.04.2019. године УМСТБС организује предавање са писменим решавањем теста у ВМЦ-у Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића број 48, са почетком у 12,30 часова са темом:
 
  •  „Менталнохигијенски приступ човеку у здрављу, болести, смрти“ - предавач ће бити Весна Цмиљанић.
 
Стручни састанак је акредитовао Здравствени Савет Србије (Број одлуке: 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. г. Број акредитације Д-1-972/18).
Предавање је акредитовано за медицинске сестре-техничаре и здравствене техничаре, а слушаоци остварују 5 бодова.

Предавање је бесплатно за чланове удружења и запослене у ЦВМУ Београд, за остала лица котизација износи 500,00 дин.
Рок за пријаву лица је 12.04.2019. године.