Sport u MO i VS
Sport u MO i VS
 
 
 

О НАМА

 
Центар војномедицинских установа Београд је војна здравствена установа намењена за примарну и секундарну здравствену заштиту, формирана 09. јуна 1992. године Наредбом Начелника Генералштаба.

ЦВМУ Београд је санитетска установа која здравствено збрињава све категорије војних осигураника и санитетски обезбеђује јединице и установе у гарнизону Београд, као и велики број гарнизона у Републици Србији. Такође, обавља све врсте прегледа и специјалистичке оцене способности ПВЛ, војних обвезника, регрута и кандидата за пријем у ПВС у ВС.

ЦВМУ Београд чине: Управа, Војномедицински центар- Карабурма, Војномедицински центар- Нови Београд, Војномедицински центар- Славија,  Војномедицински центар- хитне помоћи, Центар за превентивну медицинску заштиту и Логистички вод. Установе које чине ЦВМУ Београд налазе се на 9 локација у Београду.

Циљ обједињавања и стварања велике санитетске установе проистекао је из потребе да се на територији великог града, где се налази велики број војних осигураника, створе услови за што лакши маневар санитетским кадром и материјалним средствима у циљу извршења наменских задатака. Императив наведених чињеница је благовремено лечење болесника као и спречавање настанка обољења.

Центар у целини, поред здравственог збрињавања и осигурања, пружа и превентивну медицинску заштиту, при чему зона одговорности ЦПМЗ покрива две трећине територије Републике Србије.

ЦЕНТРИ

Војномедицински центар Карабурма

Војномедицински центар Карабурма

ДЕТАЉНИЈЕ
Војномедицински центар Нови Београд

Војномедицински центар Нови Београд

ДЕТАЉНИЈЕ
Војномедицински центар Славија

Војномедицински центар Славија

ДЕТАЉНИЈЕ
Војномедицински центар хитне помоћи

Војномедицински центар хитне помоћи

ДЕТАЉНИЈЕ
Центар за превентивну медицинску заштиту

Центар за превентивну медицинску заштиту

ДЕТАЉНИЈЕ