31.12.2022

Војномедицински центар Карабурма почетак радаВојномедицински центар Карабурма почиње са радом 9.1.2023. године на адреси Северни булевар 1, Београд.