04.04.2023

Обавештење ВМЦ Нови Београд- ОРЛ и очни кабинетКабинет за болести уха,грла и носа као и кабинет за очне болести у ВМЦ Нови Београд неће радити у месецу априлу. У наведеном периоду прегледи и  лечење пацијената ће се обављати у Војномедицинској академији. За преглед У Војномедицинској акамедији потребан је адекватан упут који пацијенти могу узети у Служби опште медицинске помоћи ВМЦ Нови Београд. 
Кожни кабинет у ВМЦ Нови Београд неће радити у периоду од 03.04.2023. године до 07.04.2023. године.