26.09.2018

Прописивање хроничне терапије војних осигураника у МО и ВС регулативаНакон извршене анализе, постигнутих ефеката у рационализацији прописивања, издавања и овери рецепта, а након обезбеђења оптималних количина лекова и медицинских средстава у Војним апотекама, Управа за војно здравство МО, регулише,

1. Прописивање лекова и медицинских средстава војним осигураницима са хроничним обољењима, изабрани лекар војноздравствених установа УВЗ МО, врше у количини која је неопходна за период који није дужи од 60 дана.
2. Рецепти прописани од стране изабраних лекара војноздравствених установа, а који се не могу реализовати у апотекама ОЈ УВЗ МО, оверавају се за период који није дузи од 60 дана.
3. За реализацију ове регулативе одговорни су начелници/управници ВЗУ МО.
4. Управа за логостику (Ј-4) ГШ ВС ће у складу са наведеним, својим актом регулисати прописивање хроничне терапије војним осигураницима који здравствену заштиту остварују у једницима ВС.
5. Ова регулатива дефинисана је актима Управе за војно здравство.