09.11.2018

VAKCINACIJA PROTIV GRIPA-Od 19.11.2018. godine počinje vakcinacija protiv GRIPA u svim OJ CVMU Beograd.