03.07.2024

Kabinet za urologiju VMC Novi BeogradKabinet za urologiju VMC Novi Beograd počeo je sa radom 26.06.2024. godine. Kabinet radi svakog radnog dana od 07:30 do 15:30.
Aktuelnosti