04.09.2023

ORL Kabinet Novi BeogradORL Kabinet u VMC Novi Beograd neće raditi u periodu od 04.09.2023. do 15.09.2023.  
Pacijenti tokom ovog perioda mogu se javiti na VMC Karaburmu.
Aktuelnosti